Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Fraktura maksile

  • Fraktura

    […] hr Sudeći po ovoj frakturi lubanje, vjerojatno ga je ubio udarac. en I think she despises me since...I' ve been successful hr Umro je od subduralnog hematoma uslijed frakture lubanje. hr Frakture su vjerojatno zarezale femoralnu arteriju. hr Ova tanka fraktura proteže se cijelom metatarzalnom kosti što znači da[…][glosbe.com]

  • Hemopneumotoraks

    […] ekstremitas, 12% dengan fraktur maksilo-fasial, 13% dengan fraktur pelvis dan 6% dengan fraktur tulang belakang.[gallerykesehatan.blogspot.com] Sedang Glinz W mendapatkan penderita trauma tumpul toraks bersamaan dengan trauma lainnya, yaitu 51% dengan trauma kapitis, 20% dengan trauma abdomenen, 38% dengan fraktur[gallerykesehatan.blogspot.com]

  • Edem

    Edem (oedema, otok) je nenormalno nakupljanje tečnosti u unutarstaničnim i međućelijskim prostorima i telesnim šupljinama, zbog čega edematozna tkiva i organi postaju vlažni i nabreknu. Tečnost se može nakupljati i u ćelijama, što rezultuje u bubrenju ćelija. Edem nastaje zbog poremećenih odnosa između[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi