Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Fraktura vilice

  • Fraktura vilice

    Pomoć žrtvama traumama do maksilofacijalnog područja Lečenje bolesnika sa frakturom vilice podrazumeva ponovno uspostavljanje izgubljene forme i funkcije što pre.[sr.iliveok.com] Onda u fraktura vilice mora nužno nametnuti fiksiranje zavoj za prevoz (vreme) imobilizacije i pacijenta da piju na uobičajen način ili preko napojnog čaše sa izliva sklopa[sr.iliveok.com] Stoga je jedan od vrhunaca lečenja pacijenta je stimulacija vilice proces fraktura zarastanje povećanjem regenerativni kapacitet tela pacijenta i preventivi inflamatornih[sr.iliveok.com]

  • Fraktura nosa

    Najčešće posmatrane lateralne pomake spoljnog nosa praćene su odvajanjem šava između nosnih kostiju i frontalnih procesa gornje vilice ili frakture nosnih kostiju.[sr.iliveok.com]

  • Fraktura lica

    Kosti bazne lobanje uključuju vremenske, okcipitalne, sphenoidne i etmoidne kosti. Fraktura može oštetiti jednu ili više kostiju. Tipično, ovi prelomi su otvoreni, a ako postoji krvarenje ili pražnjenje cerebrospinalne tečnosti, one se klasifikuju kao povrede koje su otvorene penetracije. Prema njihovoj lokalizaciji,[…][sr.womanuntamed.com]

Dalji simptomi