Create issue ticket

48 Mogući Uzroci za Gijen-Bareov sindrom, Imunosupresivna terapija

 • Herpes Zoster

  ХИВ инфекција и неке малигних болести), и као резултат имуносупресивне терапије: нпр., после трансплантације органа, хемотерапије, или терапије стероидима.[sr.wikipedia.org] терапија (код терапије тумора), након психолошког стреса, лимфогрануломатозе, леукемије, уремије, разних интоксикација, код малигних тумора унутрашњих органа, или других[sr.wikipedia.org] […] ово потискивање понекад нарушено није познато, али се зна да ће до појаве зостера вероватно доћи код људи чији је имунски систем ослабљен услед; старења, у току примене имуносупресивне[sr.wikipedia.org]

 • Hodžkinova bolest

  Автоимуна агранулоцитоза, апластична - имуносупресивна терапија. Медицинските рецепти вклучуваат циклоспорин, азатиоприн, метотрексат, даклизумаб.[bazovo.ru]

 • Varičela

  Deci koja primaju imunosupresivne lekove, a postoji opasnost od varičele, može se dati gama globulinski preparat.[produzizivot.com] U terapiji kod imunodeficijentnih osoba preporučuju se preparati – dezoksiuridin, ribavirin, aciklovir, interferon. Kako se prenosi Varicella zoster virus?[produzizivot.com]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  Kao mononeuritis, polineuritis, Landrijev i Gijen Bareov sindrom povezani su sa oboljenjima velikih vlakana, dok oboljenja malih vlakana mogu se ispoljiti kao sindrom nemirnih[docplayer.net] Kao i tokom terapije mnogim drugim imunosupresivnim agensima, terapija metotreksatom može uzrokovati supresivne efekte na kostnu srž.[docplayer.net] Danas se u lečenju ove bolesti primenjuje pored imunosupresivne terapije i plazmafereza.[docplayer.net]

 • Grip

  Virus gripa - veliko uvećanje Gripa, grip ili influenca, zarazna bolest primarno disajnog sistema uzrokovana je virusom koji se prenosi kapljicama u zraku, koje su nastale kijanjem ili kašljanjem zaražene osobe. [1] Većina zaraženih se oporavlja u roku od nedelju dana, mada se kod starijih osoba i onih sa astmom,[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Imunosupresivna terapija
 • Periferna neuropatija

  Periferna neuropatija je bolest oštećenje nerava. Mozak preko kičmene moždine prenosi signale na periferne nerve. Može doći do oštećenja ovih nerava. To rezultira utrnutošću, slabošću, i/ili bolom. Uzroci uključuju: dijabetes, alkohol, nedostatak vitamina B12, hipotireoidozu, trovanje olovom, otkazivanje bubrega,[…][nadjidoktora.rs]

  Nedostaju: Imunosupresivna terapija
 • Mononukleoza
  Nedostaju: Imunosupresivna terapija
 • Infektivni kolitis

  синдром код 0,1 % људи.[sr.wikipedia.org] […] закржљали раст, што може резултовати дуготрајним застојем когнитивног развоја.Реактивни артритис се јавља код 1% људи након инфекција изазваних Campylobacter врстама, а Гијен-Бареов[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Imunosupresivna terapija
 • Artritis kolena

  Glatiramer acetat • Mitoksantron • Natalizumab • Terapije u istraživanju Granični oblici Akutni diseminirani encefalitis • Baloova koncentrična skleroza • Devicova bolest • Gijen-Bareov[sr.wikipedia.org] sindrom • Marburg multipla skleroza • Mijeloklastična difuzna skleroza • Tumefaktivna multipla skleroza Ostalo Spisak ljudi sa multiplom sklerozom • Spisak organizacija za[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Imunosupresivna terapija
 • Ne-Hodžkinov limfom

  Limfom je maligno oboljenje limfocita (vrste belih krvnih ćelija ), koje obično započinje u limfnim čvorovima ili drugim limfoidnim tkivima. Postoje dva osnovna tipa ovog oboljenja, koja su histološki podeljena na: Hočkinov i Nehočkinov limfom (ostale vrste limfoma). Simptomi uključuju bezbolno uvećanje limfnih žlezda (i to[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Imunosupresivna terapija

Dalji simptomi