Create issue ticket

350 Mogući Uzroci za Glavobolja pri naprezanju, Hipotireoza, Patološki nalaz MR mozga

 • Deficijencija hormona rasta
 • Fabrijeva bolest
 • Tumor mozga
 • Deficijencija gvožđa
  Nedostaju: Patološki nalaz MR mozga
 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Patološki nalaz MR mozga
 • Anemija usled nedostatka gvožđa
  Nedostaju: Patološki nalaz MR mozga
 • Ortostatska hipotenzija
  Nedostaju: Patološki nalaz MR mozga
 • Šlog

  Мождани удар (цереброваскуларни инсулт, шлог, апоплексија) означава престанак функционисања одређених група можданих ћелија (оштећење можданог паренхима), а настаје услед недостатка хранљивих материја и/или кисеоника. Недостатак ових материја се јавља као последица поремећаја крвотока услед[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Hipotireoza
 • Epilepsija temporalnog režnja
  Nedostaju: Hipotireoza
 • Cerebralno krvarenje
  Nedostaju: Hipotireoza