Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Gubitak pažnje

  • Gluvoća

    […] sluha, senzorno-neuralni, i mešoviti gubitak sluha. [3] Oko polovine gubitaka sluha na globalnom nivou može se sprečiti putem mera javnog zdravlja. [2] Takve prakse obuhvataju[sr.wikipedia.org] […] imunizaciju, odgovarajuću pažnju tokom trudnoće, izbegavanje jake buke, i izbegavanje pojedinih lekova. [2] Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da mlade osobe ograniče[sr.wikipedia.org] […] preporučuje za svu novorođenčad. [7] Gubitak sluha može se kategorisati kao blag, umeren, umereno ozbiljan, težak ili dubok. [2] Postoje tri glavna tipa gubitka sluha: provodni gubitak[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi