Create issue ticket

297 Mogući Uzroci za Gubitak težine, Mikrografija, Psihoza

 • Wilsonova bolest
 • Deficijencija vitamina B12
  Nedostaju: Mikrografija
 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mikrografija
 • Alchajmerova bolest

  Треатман бихевиоралних проблема или психозе узроковане деменцијом са антипсихотицима се често примењује али се обично не препоручује јер од обични пружа малу корист и повећава[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mikrografija
 • Endogena depresija
  Nedostaju: Mikrografija
 • Bipolarni poremećaj

  Брзо погоршавање стања или тежина клиничке слике (суицидална идеација, психотични симптоми). Немогућност пацијента да функционише у својој средини.[sr.wikipedia.org] Манично-депресивна психоза или биполарни афективни поремећај (лат.[sr.wikipedia.org] Нагли губитак социјалне подршке. Тешка социјално-егзистенцијална стања. Антипсихотици су лекови избора у третману биполара још од 50-их година XX века.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mikrografija
 • Teška depresivna epizoda
  Nedostaju: Mikrografija
 • Sistemski lupus

  Поремећај централног нервног система; се испољава као главобоља, изненадни напади грчева и потешкоће у концентрацији и памћењу, промене расположења, депресија и психозе (озбиљно[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mikrografija
 • Demencija

  Деменција је прогресивно и неповратно пропадање интелектуалних способности и виших менталних функција (интелигенције, мишљења, говора, памћења, учења, имагинације итд.) услед одређених органских узрока. То доводи до поремећаја личности и односа са физичком и социјалном.Деменција је болест популације[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mikrografija
 • Megaloblastna anemija

  Од осталих (доминантних) симптома могу се јавити: Код сваког другог болесника губитак телесне тежине.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Mikrografija