Create issue ticket

27 Mogući Uzroci za Gubitak zuba

 • Bruksizam

  Posledice bruksizma: Jake zubobolje Osetljivost kada grizete hranu Osetljivost na vruće ili hladno jelo U težim slučajevima prelom zuba Gubitak zuba Prevencija i lečenje Kada[zubari.rs]

 • Ishiorektalni abscess

  […] i potpornih struktura K08.0 Gubitak zubi zbog organskih uzroka K08.1 Gubitak zubi zbog nesretnoga slučaja, vađenja ili lokalne periodontalne bolesti K08.2 Atrofija bezuboga[hr.wikipedia.org] […] nepravilnosti veličine čeljusti K07.1 Nepravilnosti u odnosu između čeljusti i baze lubanje K07.2 Nepravilnosti u odnosu zubnog luka (svoda) K07.3 Nepravilnosti u položaju zubi[hr.wikipedia.org] […] abnormalnosti K07.6 Promjene temporomandibularnoga zgloba K07.8 Ostale dentofacijalne nepravilnosti K07.9 Dentofacijalna nepravilnost, nespecificirana K08 Ostali poremećaji zubi[hr.wikipedia.org]

 • Alergijski gastritis

  […] i potpornih struktura K08.0 Gubitak zubi zbog organskih uzroka K08.1 Gubitak zubi zbog nesretnoga slučaja, vađenja ili lokalne periodontalne bolesti K08.2 Atrofija bezuboga[hr.wikipedia.org] […] nepravilnosti veličine čeljusti K07.1 Nepravilnosti u odnosu između čeljusti i baze lubanje K07.2 Nepravilnosti u odnosu zubnog luka (svoda) K07.3 Nepravilnosti u položaju zubi[hr.wikipedia.org] […] abnormalnosti K07.6 Promjene temporomandibularnoga zgloba K07.8 Ostale dentofacijalne nepravilnosti K07.9 Dentofacijalna nepravilnost, nespecificirana K08 Ostali poremećaji zubi[hr.wikipedia.org]

 • Rektalna opstrukcija

  […] i potpornih struktura K08.0 Gubitak zubi zbog organskih uzroka K08.1 Gubitak zubi zbog nesretnoga slučaja, vađenja ili lokalne periodontalne bolesti K08.2 Atrofija bezuboga[hr.wikipedia.org] […] nepravilnosti veličine čeljusti K07.1 Nepravilnosti u odnosu između čeljusti i baze lubanje K07.2 Nepravilnosti u odnosu zubnog luka (svoda) K07.3 Nepravilnosti u položaju zubi[hr.wikipedia.org] […] abnormalnosti K07.6 Promjene temporomandibularnoga zgloba K07.8 Ostale dentofacijalne nepravilnosti K07.9 Dentofacijalna nepravilnost, nespecificirana K08 Ostali poremećaji zubi[hr.wikipedia.org]

 • Kongenitalna neutropenija

  Gotovo sva genetski nasleđena stanja koja su dijagnostifikovana u prenatalnoj fazi, takođe se mogu otkriti i u preimplantacionom periodu. Bolesti koje imaju visok stepen rizika prenosivosti (25-50%) i koje su uglavnom povezane sa značajnim procentom ozbiljnih komplikacija i smrtnosti, mogu se otkriti ovom tehnikom.[…][ivf-embryo.gr]

 • Familijarna Pagetova bolest kostiju

  Arthritis purulenta Gnojna zapaljenja zgloba M00 Arthritis et polyarthritis staphylococcica Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano stafilokokom M00.0 Atrhritis et polyarthritis pneumococcica Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano pneumokokom M00.1 Arthritis et polyarthritis streptococcica alia Drugo[…][biljni-preparati.com]

 • Hipofosfatazija

  Šiomis dienomis tokių retų ligų yra maždaug 7 tūkstančiai, dažnai jos taip ir lieka neatpažintos ir neišgydytos, kadangi daugelis gydytojų apie jas tiesiog nebūna nieko girdėję. Todėl tinklalapyje msn.com pateikta 10 pačių rečiausių ligų pasaulyje ir, remiantis Nacionalinės retų ligų organizacijos turimais šaltiniais,[…][15min.lt]

 • Rektalna fistula

  […] i potpornih struktura K08.0 Gubitak zubi zbog organskih uzroka K08.1 Gubitak zubi zbog nesretnoga slučaja, vađenja ili lokalne periodontalne bolesti K08.2 Atrofija bezuboga[hr.wikipedia.org] […] nepravilnosti veličine čeljusti K07.1 Nepravilnosti u odnosu između čeljusti i baze lubanje K07.2 Nepravilnosti u odnosu zubnog luka (svoda) K07.3 Nepravilnosti u položaju zubi[hr.wikipedia.org] […] abnormalnosti K07.6 Promjene temporomandibularnoga zgloba K07.8 Ostale dentofacijalne nepravilnosti K07.9 Dentofacijalna nepravilnost, nespecificirana K08 Ostali poremećaji zubi[hr.wikipedia.org]

 • Divertikuloza kolona

  […] i potpornih struktura K08.0 Gubitak zubi zbog organskih uzroka K08.1 Gubitak zubi zbog nesretnoga slučaja, vađenja ili lokalne periodontalne bolesti K08.2 Atrofija bezuboga[hr.wikipedia.org] […] nepravilnosti veličine čeljusti K07.1 Nepravilnosti u odnosu između čeljusti i baze lubanje K07.2 Nepravilnosti u odnosu zubnog luka (svoda) K07.3 Nepravilnosti u položaju zubi[hr.wikipedia.org] […] abnormalnosti K07.6 Promjene temporomandibularnoga zgloba K07.8 Ostale dentofacijalne nepravilnosti K07.9 Dentofacijalna nepravilnost, nespecificirana K08 Ostali poremećaji zubi[hr.wikipedia.org]

 • Želudačni volvulus

  - Exfoliatio dentium in morbis sistematicis K08.1 Gubitak zuba zbog udesa, vađenja ili bolesti periodoncijuma - Edentatio dentium propter accidentem, extractionem sive morbum[mkb10.rs] , neoznačena - Anomalia dentofacialis non specificata K08 Ostale bolesti zuba i potpornog tkiva - Morbi dentium et textus affinis alii K08.0 Ljuštenje zuba u sistemskim bolestima[mkb10.rs] Poremećaji slepoočno-donjoviličnog zgloba - Disordines articuli temporomandibularis K07.8 Druge anomalije zagrižaja zuba - Anomaliae dentofaciales aliae K07.9 Anomalija zagrižaja zuba[mkb10.rs]

Dalji simptomi

Slični simptomi