Create issue ticket

15 Mogući Uzroci za Hamartom dojke, Karcinom tireoidne žlezde

 • Sindrom višestrukih hamartoma
 • Medularni karcinom tireoidne žlezde

  Medularni karcinom tireoidne žlezde Obično osobađa kalcitonin i CEA ( CEA je tumor marker koji stvaraju neke vrste kancera), zbog čega nivo ovih parametara u krvi raste.[laboratorijskeanalize.com] Parilarni i folikularni karcinomi se razvijaju od folikularnih tireoidnih ćelija i spadaju u diferentovane karcinome.[laboratorijskeanalize.com] Kod onih osoba kod kojih je utvrđena mutacija, možda će biti potrebne česte laboratorijske analize ili operacija kojom bi se uklonila tireoidna žlezda pre nego što se kancer[laboratorijskeanalize.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Karcinom tireoidne žlezde

  KARCINOM ŠTITASTE ŽLEZDE Tireoidni karcinom je redak humani malignitet (1% svih malignih bolesti) i najčešći je malignitet endokrinog organa.[dzsabac.org.rs] Danas je ultrazvuk vrata i posebno štitaste žlezde postupak od velikog značaja u otkrivanju,oceni i praćenju tireoidnih nodusa i treba ga primeniti i ako se prisustvo čvora[dzsabac.org.rs]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Hašimoto tireoiditis

  Ukoliko patite od Hašimoto tireoiditisa, da li ste isfrustrirani konvencionalnim načinom lečenja? Hašimoto tireoiditis je veliki zdravstveni problem današnjice, kako za obolele tako i za zdravstveni sistem, koji nema rešenje za epidemiju ovog oboljenja. Broj autoimunih oboljenja, u koja spadaju Hašimoto tireoiditis,[…][sitoireseto.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Adenokarcinom dojke
  Nedostaju: Karcinom tireoidne žlezde
 • Limfom štitne žlezde
  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Folikularni tireoidni karcinom
  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Papilarni karcinom tireoidne žlezde
  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Maligni tumor kostiju

  Јуингов (Ewing) сарком ( енгл. Ewing sarcoma family of tumors (ESFT) ) малигни је тумор коштаног али и меког ткива, који као и остали експанзивни тумори може да да удаљене метастазе. Поједини саркоми из фамилија ових тумор (ESFT) могу да буде мезодермалног и ектодермалног порекла. Овај сарком костију[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Hamartom dojke
 • Multipla endokrijna neoplazija tip 2A

  Medularni karcinom tireoidne žlezde Obično osobađa kalcitonin i CEA ( CEA je tumor marker koji stvaraju neke vrste kancera), zbog čega nivo ovih parametara u krvi raste.[laboratorijskeanalize.com] Parilarni i folikularni karcinomi se razvijaju od folikularnih tireoidnih ćelija i spadaju u diferentovane karcinome.[laboratorijskeanalize.com] Kod onih osoba kod kojih je utvrđena mutacija, možda će biti potrebne česte laboratorijske analize ili operacija kojom bi se uklonila tireoidna žlezda pre nego što se kancer[laboratorijskeanalize.com]

  Nedostaju: Hamartom dojke

Dalji simptomi

Slični simptomi