Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Hamartom dojke, Papilarni karcinom tireoidne žlezde

  • Sindrom višestrukih hamartoma
  • Hašimoto tireoiditis

    Ukoliko patite od Hašimoto tireoiditisa, da li ste isfrustrirani konvencionalnim načinom lečenja? Hašimoto tireoiditis je veliki zdravstveni problem današnjice, kako za obolele tako i za zdravstveni sistem, koji nema rešenje za epidemiju ovog oboljenja. Broj autoimunih oboljenja, u koja spadaju Hašimoto tireoiditis,[…][sitoireseto.com]

    Nedostaju: Hamartom dojke
  • Adenokarcinom dojke
    Nedostaju: Papilarni karcinom tireoidne žlezde

Dalji simptomi