Create issue ticket

85 Mogući Uzroci za Hantingtonova bolest

 • Parkinsonova bolest

  Паркинсонова болест је неуродегенеративни поремећај, који се испољава на психомоторном плану у следећем синдрому: тремор, акинезија, карактеристична укоченост лица и хронична исцрпљеност, обично праћена психичким поремећајима, често депресијом и хипохондријом. Паркинсонову болест је открио Џејмс[…][sr.wikipedia.org]

 • Hantingtonova bolest

  Пациентите кои страдаат од Хантингтонова болест најчесто умираат 10 до 20 години по дијагнозата.[panacea.mk] Хантингтонова болест наслеђује се аутозомно доминантно.[sr.wikipedia.org] Hantingtonova bolest 94. Akromegalija 95. Fruktozna intolerancija 96. Primarna cilijarna diskinezija 97. Progresivna supranuklearna paraliza 98.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Retov sindrom

  Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] bolest Hemofilija A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna[ivf-embryo.gr] J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova[ivf-embryo.gr]

 • Demencija

  Хантингтонова болест је аутосомно-доминантно наследно обољење, а испољава се деменцијом и поремећајима понашања.[sr.wikipedia.org] Компаративне анализе деменције код Паркинсонове и Алзхеимерове болести, указују на разлике у поремећају памћења.[sr.wikipedia.org]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] bolest Hemofilija A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna[ivf-embryo.gr] J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] bolest Hemofilija A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna[ivf-embryo.gr] J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova[ivf-embryo.gr]

 • Leighova bolest

  Hantingtonova bolest 94. Akromegalija 95. Fruktozna intolerancija 96. Primarna cilijarna diskinezija 97. Progresivna supranuklearna paraliza 98.[pravno-informacioni-sistem.rs] Tay-Sachsova bolest 85. Sindrom Christ-Siemens-Touraline 86. Feohromocitom 87. Retinoblastom 88. Sindrom Rubinstein-Taybi 89. Alchajmerova bolest 90.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Hantingtonova bolest 94. Akromegalija 95. Fruktozna intolerancija 96. Primarna cilijarna diskinezija 97. Progresivna supranuklearna paraliza 98.[pravno-informacioni-sistem.rs] Tay-Sachsova bolest 85. Sindrom Christ-Siemens-Touraline 86. Feohromocitom 87. Retinoblastom 88. Sindrom Rubinstein-Taybi 89. Alchajmerova bolest 90.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Kongenitalna gluvoća

  Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] bolest Hemofilija A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna[ivf-embryo.gr] J Fankonijeva anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova[ivf-embryo.gr]

 • Von Willebrandova bolest

  Fon Vilebrandov sindrom nastaje zbog nedostatka trombocita u telu. Sindrom se pojavljuje u obliku modrica. Posledice su obilno krvarenje, čak i iz najmanje rane, zbog toga što na mestu rane ne nastaje ugrusak krvi koji zaustavlja dalje krvarenje. Ako se sindrom pojavi kod žene, preporučljivo je da koristi lekove[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi