Create issue ticket

60 Mogući Uzroci za Hartnupova bolest

 • Familijarni multinodularna struma

  , Propionska acidemija, Metilmalonska acidemija, Isovalerijanska acidemija, Nedostatak 3-Metilkrotonil-Co A karboksilaze) - Transport (Cistinurija, Cistinoza, Hartnupova bolest[inexamad.cf] Nedostatak magnezija - Nedostatak kromaaromatske (Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam, Histidinemija) - sa razgranatim lancima (Maple syrup urine bolest[inexamad.cf]

 • Leighova bolest

  Hartnupova bolest 241. Deficit multiple karboksilaze 242. Neketonska hiperglicinemija 243. Hiperoksalurija i oksaloza 244. Vitamin B6 zavisne konvulzije 245.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Hartnupova bolest 241. Deficit multiple karboksilaze 242. Neketonska hiperglicinemija 243. Hiperoksalurija i oksaloza 244. Vitamin B6 zavisne konvulzije 245.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Wolmanova bolest

  , Propionska acidemija, Metilmalonska acidemija, Isovalerijanska acidemija, Nedostatak 3-Metilkrotonil-CoA karboksilaze ) - Transport ( Cistinurija, Cistinoza, Hartnupova[hr.wikipedia.org] […] metabolički poremećaji Aminokiseline aromatske ( Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam, Histidinemija ) - sa razgranatim lancima ( Maple syrup urine bolest[hr.wikipedia.org] bolest, Fanconijev sindrom, Okulocerebrorenalni sindrom ) - Sumpor ( Homocistinurija, Cistationinurija ) - Poremećaj ciklusa uree ( Nedostatak N-Acetilglutamat sintaze, Nedostatak[hr.wikipedia.org]

 • Neoplazija kože

  Hartnupova bolest 241. Deficit multiple karboksilaze 242. Neketonska hiperglicinemija 243. Hiperoksalurija i oksaloza 244. Vitamin B6 zavisne konvulzije 245.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Metilmalonska acidemija

  , Propionska acidemija, Metilmalonska acidemija, Isovalerijanska acidemija, Nedostatak 3-Metilkrotonil-CoA karboksilaze ) - Transport ( Cistinurija, Cistinoza, Hartnupova[hr.wikipedia.org] […] metabolički poremećaji Aminokiseline aromatske ( Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam, Histidinemija ) - sa razgranatim lancima ( Maple syrup urine bolest[hr.wikipedia.org] bolest, Fanconijev sindrom, Okulocerebrorenalni sindrom ) - Sumpor ( Homocistinurija, Cistationinurija ) - Poremećaj ciklusa uree ( Nedostatak N-Acetilglutamat sintaze, Nedostatak[hr.wikipedia.org]

 • Metilmalonska acidemija sa homocistinurijom

  , Propionska acidemija, Metilmalonska acidemija, Isovalerijanska acidemija, Nedostatak 3-Metilkrotonil-CoA karboksilaze ) - Transport ( Cistinurija, Cistinoza, Hartnupova[hr.wikipedia.org] […] metabolički poremećaji Aminokiseline aromatske ( Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam, Histidinemija ) - sa razgranatim lancima ( Maple syrup urine bolest[hr.wikipedia.org] bolest, Fanconijev sindrom, Okulocerebrorenalni sindrom ) - Sumpor ( Homocistinurija, Cistationinurija ) - Poremećaj ciklusa uree ( Nedostatak N-Acetilglutamat sintaze, Nedostatak[hr.wikipedia.org]

 • Deficijencija faktora XIII

  Hartnupova bolest 241. Deficit multiple karboksilaze 242. Neketonska hiperglicinemija 243. Hiperoksalurija i oksaloza 244. Vitamin B6 zavisne konvulzije 245.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Akutna intermitentna porfirija

  Hartnupova bolest 241. Deficit multiple karboksilaze 242. Neketonska hiperglicinemija 243. Hiperoksalurija i oksaloza 244. Vitamin B6 zavisne konvulzije 245.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Williamsov sindrom

  Hartnupova bolest 241. Deficit multiple karboksilaze 242. Neketonska hiperglicinemija 243. Hiperoksalurija i oksaloza 244. Vitamin B6 zavisne konvulzije 245.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Dalji simptomi