Create issue ticket

60 Mogući Uzroci za Hemofilija A

Prikaži rezulate na: Română

 • Familijarni multinodularna struma

  (A, B, C, XIII) • Von Willebrandova bolest Purpura: Henoch-Schönlein, ITP, TTP primarno hiperkoagulabilno stanje: Manjak proteina C • Manjak proteina S • Manjak antitrombina[inexamad.cf] Aplastična anemija: Stečena aplazija crvenih krvnih stanica, Diamond-Blackfanova anemija, Fanconijeva anemija • Sideroblastična anemija • Hemokromatozakoagulopatija: DIK • Hemofilija[inexamad.cf]

 • Hemofilija

  Pos toji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C.[slideshare.net] Постоји хемофилија А, хемофилија Б и хемофилија Ц.[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX (antihemofilni globulin[slideshare.net]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna kardiomiopatija Hipokalemična[ivf-embryo.gr] […] pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva bolest Fajferov sindrom Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A[ivf-embryo.gr] […] anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna kardiomiopatija Hipokalemična[ivf-embryo.gr] […] pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva bolest Fajferov sindrom Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A[ivf-embryo.gr] […] anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija[ivf-embryo.gr]

 • Hemofilija A

  Postoji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C.[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A ), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX ( antihemofilni globulin[sr.wikipedia.org] Učestalost tipa A je oko 1:5000 muških novorođenjčadi, dok je hemofilija B ređa i sreće se u oko 1:15.000 novorođenčadi.[sr.wikipedia.org]

 • Idiopatska neutropenija

  (A i B), Rozentalov sindrom, Hagemanova bolest, Hipoprotrombinemija i pseudohipoprotrombinemija, Hipoproakcelerinemija, Hipokonvertinemije, Smanjenje Prower-Stuartovog činioca[worldcat.org] […] posledica senzibilizacije prema lekovima, autoimuna u novorođenčeta, izoimune), Von Willebrandova bolest, Bolesti zbog poremećaja koagulacije krvi, Hipotromboplastinemije, Hemofilija[worldcat.org]

 • Hemofilija B

  Postoji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C.[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A ), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX ( antihemofilni globulin[sr.wikipedia.org] Učestalost tipa A je oko 1:5000 muških novorođenjčadi, dok je hemofilija B ređa i sreće se u oko 1:15.000 novorođenčadi.[sr.wikipedia.org]

 • Deficijencija karnitina

  A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna kardiomiopatija Hipokalemična[ivf-embryo.gr] […] pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva bolest Fajferov sindrom Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A[ivf-embryo.gr] […] anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija[ivf-embryo.gr]

 • Stečena Hemofilija A

  (A i B), Rozentalov sindrom, Hagemanova bolest, Hipoprotrombinemija i pseudohipoprotrombinemija, Hipoproakcelerinemija, Hipokonvertinemije, Smanjenje Prower-Stuartovog činioca[worldcat.org] […] posledica senzibilizacije prema lekovima, autoimuna u novorođenčeta, izoimune), Von Willebrandova bolest, Bolesti zbog poremećaja koagulacije krvi, Hipotromboplastinemije, Hemofilija[worldcat.org]

 • Autozomno-dominantna Osteopetroza Tip 2

  A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna kardiomiopatija Hipokalemična[ivf-embryo.gr] […] pahionihija Urodjena harlekinska ihtioza Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) Fabrijeva bolest Fajferov sindrom Familijarna eksudativna vitreoretinopatija Fankonijeva anemija A[ivf-embryo.gr] […] anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi