Create issue ticket

80 Mogući Uzroci za Hemofilija B

Prikaži rezulate na: Deutsch

 • Hemofilija

  Pos toji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C.[slideshare.net] Постоји хемофилија А, хемофилија Б и хемофилија Ц.[sr.wikipedia.org] B).[slideshare.net]

 • Heterozigotna familijarna hiperholesterolemija

  […] inf. 1 x 500ij/10mlupotreba hemofilija B: doziranje je individualno, zavisi od stepena nedostatka faktora IX, stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika, izra[pdfslide.net] […] unavanje doze faktora IX bazira se na injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B -[pdfslide.net]

 • Ekstramamarna Pagetova bolest

  B, hemofilija B) * kronična bolest berilija (CBD) * kronična granulomatozna bolest (CGD) ) * kronična upalna bolest crijeva (CIBD) * kronična bolest bubrega (CKD) * kronična[hr.feelthestream.com] […] rijeke Srednje Mississippi bolest (histomatoza) * cerebrovaskularna bolest (CVD) * Chagasova bolest (CD) * (CMT) * Charcotova bolest, Charcotova bolest * Božićna bolest (hemofilija[hr.feelthestream.com]

 • Limfom

  Limfom je maligno oboljenje limfocita (vrste belih krvnih ćelija ), koje obično započinje u limfnim čvorovima ili drugim limfoidnim tkivima. Postoje dva osnovna tipa ovog oboljenja, koja su histološki podeljena na: Hočkinov i Nehočkinov limfom (ostale vrste limfoma). Simptomi uključuju bezbolno uvećanje limfnih žlezda (i to[…][sr.wikipedia.org]

 • Hemofilija B

  Postoji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C.[sr.wikipedia.org] B ).[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A ), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX ( antihemofilni globulin[sr.wikipedia.org]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna kardiomiopatija Hipokalemična[ivf-embryo.gr] […] anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  A Hemofilija B Hemofagocitna limfohistiocitoza Heruvizam Hereditarni angiodem Hidrocefalus X-vezani poremećaji Hiperkeratozna epidermoliza Hipertroficna kardiomiopatija Hipokalemična[ivf-embryo.gr] […] anemija F Fankonijeva anemija C Facioskapulohumeralna distrofija Fenilketonurija (PKU) Feohromocitom Halervorden-Špac sindrom, pantotenat Hanterov sindrom Hantingtonova bolest Hemofilija[ivf-embryo.gr]

 • Akutna leukemija

  Акутне леукемије су врста леукемије. То су малигне болести хематопоезног система. Карактеришу се ненормалним размножавањем неке од ћелија лимфоидне или мијелоидне лозе, повећањем броја белих крвних зрнаца у периферној крви и повећањем масе белих крвних зрнаца у организму. Један од најчешћих облика[…][sr.wikipedia.org]

 • Laronov sindrom sa imunodeficijencijom

  […] inf. 1 x 500ij/10mlupotreba hemofilija B: doziranje je individualno, zavisi od stepena nedostatka faktora IX, stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika, izra[vdocuments.net] […] unavanje doze faktora IX bazira se na injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B -[vdocuments.net]

 • Hemofilija A

  Postoji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C.[sr.wikipedia.org] B ).[sr.wikipedia.org] Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ( antihemofilni globulin A ), a kod hemofilije B koncentracija faktora koagulacije IX ( antihemofilni globulin[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi