Create issue ticket

237 Mogući Uzroci za Hepatomegalija, medijastinalna limfadenopatija, Svrab

Da li ste mislili: Hepatomegalija, medijastinalna, limfadenopatija, Svrab

 • Hronična limfocitna leukemija

  Hronična limfatična leukemija (HLL) je letalna, progredijentna bolest simptomatski neprimetnog početka, koja se najčešće javlja između 45. i 70. godine života. To je bolest koja je posledica maligne proliferacije B-limfocita kod 95% pacijenata, odnosno T-limfocita kod 5% bolesnika. Benigni (neaktivni) oblik počinje[…][sr.wikipedia.org]

 • Hodžkinova bolest u detinjstvu
 • Folikularni limfom
 • Hodžkinova bolest
 • Waldenstrom-ova makroglobulinemija
 • Hipereozinofilni sindrom
 • Diabetes Melitus

  Шећерна болест или дијабетес (лат. diabetes mellitus, грч. διαβήτης) је хронични, неизлечиви системски поремећај метаболизма, који се карактерише хипергликемијом, тј. трајно повишеним нивоом глукозе у крви. Углавном је условљен наследним факторима, а настаје због смањене секреције или смањеног биолошког[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: medijastinalna limfadenopatija
 • Opstruktivna žutica
  Nedostaju: medijastinalna limfadenopatija
 • Ciroza jetre

  Цироза јетре је хронична болест јетре током које се јетрено ткиво замјењује везивним ткивом што за крајну последицу има престанак функција јетре. Цироза јетре може имати цели низ узрока од којих су најчешћи алкохолизам и хепатитис Ц. Са обзиром на то да се оштећено јетрено ткиво не може заменити,[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: medijastinalna limfadenopatija
 • Ne-Hodžkinov limfom
  Nedostaju: medijastinalna limfadenopatija

Slični simptomi