Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Heterogeni poremećaj

  • Maligna hipertermija
  • Juvenilni reumatoidni artritis

    ЕУЛАР је предложио појам јувенилни хронични артритис (ЈХА) за хетерогену групу поремећаја који се испољавају као јувенилни артритис.[sr.wikipedia.org]

  • Bolest koronarnih arterija

    […] болести, 10. ревизија), обухватају следеће поремећаје здравља: Акутна реуматска грозница, Хроничне реуматске болести срца, Болести проузроковане повишеним крвним притиском[sr.wikipedia.org] Кардиоваскуларне болести (КВБ) представљају велику и хетерогену групу обољења које, према десетој ревизији Међународне класификације болести (МКБ10, МКБ 10 - Међународна класификација[sr.wikipedia.org]

  • Cerebralna paraliza

    Церебрална парализа је скуп хетерогених патолошких симптома који се клинички манифестују као поремећаји моторике, постуре и моторних вештина, могу бити праћени интелектуалним[sr.wikipedia.org]

  • Koronarna bolest srca

    […] болести, 10. ревизија), обухватају следеће поремећаје здравља: Акутна реуматска грозница, Хроничне реуматске болести срца, Болести проузроковане повишеним крвним притиском[sr.wikipedia.org] Кардиоваскуларне болести (КВБ) представљају велику и хетерогену групу обољења које, према десетој ревизији Међународне класификације болести (МКБ10, МКБ 10 - Међународна класификација[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi