Create issue ticket

14 Mogući Uzroci za Heterogenost, Socijalna izolacija

 • Autistični poremećaj

  Ostali problemi koji su dokumentovani u sprovedenim ispitivanjima uključivali su transgresiju deteta, malu veličinu uzorka, heterogenost učesnika i mogućnost placebo efekta[sr.wikipedia.org]

 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Heterogenost
 • Napadi panike
  Nedostaju: Heterogenost
 • Shizofrenija

  izolacija i imigracija vezana za socijalne nedaće, rasnu diskriminaciju, nefunkcionalnost porodice, nezaposlenost i loše uslove stanovanja. [3] [29] Zloupotreba supstanci[sr.wikipedia.org] […] shizofrenije za faktor dva, [2] [3] čak i ako se uzmu u obzir korišćenje lekova/droge, etnička grupa, i veličina etničke grupe. [28] Drugi faktori koji igraju važnu ulogu su socijalna[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Heterogenost
 • Posttraumatski stresni poremećaj

  Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) ( engl. posttraumatic stress disorder ) je vrsta anksioznosti kao posledica psihološkog izlaganja stresnim doživljajima, koji uključuju smrtnu opasnost, ozbiljne fizičke povrede ili pretnju fizičkom integritetu osobe, koje ta osoba doživljava krajnje traumatično. [6] [7] [8][…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Heterogenost
 • Prilagođavanje u adolescenciji
  Nedostaju: Heterogenost
 • Paranoidni poremećaj ličnosti
  Nedostaju: Heterogenost
 • Neonatalni respiratorni distresni sindrom

  Разлози укључују непотпуно разумевање патофизиологији АРДС, недостатка стандардизованог дијагностичких тестова, као и хетерогеност болести и разнолика популација пацијената[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Socijalna izolacija
 • Plućna tuberkuloza
  Nedostaju: Heterogenost
 • Autozomno-dominantna policistična bolest bubrega

  To se može pripisati genetskoj i aleličnoj heterogenosti i uticaju okoline.S obzirom na genetsku heterogenost poznato je da se PKD1 mutacije povezuju s težim oblikom bolesti[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Socijalna izolacija

Dalji simptomi

Slični simptomi