Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Hiperbarična terapija kiseonikom

  • Dekubitus

    Lečenje HBO Prema potrebi lečenje treba dopuniti i hiperbaričnu oksigeno terapiju (HBOT); Kiseonik je važan preduslov za uspešno zarastanje rana zbog njegove povećane tražnje[sr.wikipedia.org] Patofiziologija i mehanizmi HBO terapije objašnjavaju ove blagotvorne efekte: Hiperbarični kiseonik ima direktno baktericidno dejstvo na anaerobne mikroorganizme kroz proizvodnju[sr.wikipedia.org] Hiperbarični kiseonik (HBOT) u lečenju hroničnih dekubitalnih rana pokazao je dobre rezultate uz antibiotike i operativno lečenje (debridman) nekrotizirajućih infekcija mekih[sr.wikipedia.org]

  • Sistemska sklerodermija

    Polazeći od saznanja o terapijskoj efikasnosti hiperbarične oksigenacije u lečenju mnogih bolesti u čijoj osnovi leži nedostatak kiseonika u tkivima (hipoksija), brojna istraživanja[sr.wikipedia.org] […] su pokazala višestruke mogućnosti primene ove vrste terapije u lečenju sistemskih bolesti.[sr.wikipedia.org] Od svih sistemskih bolesti vezivnog tkiva primena hiperbarične oksigenoterapije, kao savremene metode lečenja, ima najveće učinke kod bolesnika sa sistemskom sklerozom u svim[sr.wikipedia.org]

  • Dekompresiona bolest

    Primena hiperbaričnog kiseonika U jednomesnim ili višemesnim barokomorama, sprovodi se HBOT prema posebnim tablicama za rekompresionu terapiju.[sr.wikipedia.org] Međutim o važnosti primene kiseonika, odmah nakon povrede, govori podatak da je kod 98,8% bolesnika koji nisu primili kiseonik došlo do pogoršanja stanja.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi