Create issue ticket

95 Mogući Uzroci za Hiperholesterolemija, Ksantelazma

 • Familijarna hiperholesterolemija

  Klinički znaci Povišeni Fenotip Familijarna hiperholesterolemija Heterozigoti: u. holesterol 7-13 LDL IIa Obično ksantomi kod odraslih i vaskularne bolesti u 30-50g.[slideplayer.com] […] атеросклерозу и КВБ у периоду од године живота. 37 Појаве Тетивни ксантоми ( у 75% одраслих ) Тетивни ксантоми ( у 75% одраслих ) Туберозни ксантоми на лактовима и бутинама Ксантелазме[slideplayer.com] Familijarni defektni apo B100 Poligenska hiperholesterolemija Ukupni holesterol Obično asimptomatskidok se ne razviju kardiovaskularne bolesti; nema ksantoma 49 Изолована[slideplayer.com]

 • Diabetes Melitus

  Bolest je hronična, radi se o sistemskom poremećaju metabolizma koji karakteriše trajno povišeni nivo šećera u krvi. Danas je to najčešće endokrinološko oboljenje i u stalnom je porastu, naročito u razvijenim zemljama. Uslovljena je i genetskim faktorom o čemu svjedoči broj oboljelih u različitim etničkim[…][dzgradiska.com]

 • Heterozigotna familijarna hiperholesterolemija

  Published on 28-Apr-2015 View 2.871 Download 2 Embed Size (px) DESCRIPTION reg Transcript Registar lekova 2011 DVADESETO IZDANJE REGISTAR LEKOVA________________ ________________ 2011prvo drugo tre}e etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto etrnaesto petnaesto esnaesto[…][pdfslide.net]

 • Homozitogna familijarna hiperholesterolemija
 • Dijabetes melitus tip 2

  Šećerna bolest tipa 2, ranije od insulina nezavisni dijabetes (IND) ili adultni dijabetes, je poremećaj metabolizma koji karakteriše povišeni nivo glukoze u krvi u kontekstu insulinske rezistencije i relativnog deficita insulina. Ovo je suprotno od šećerne bolesti tipa 1, kod koje postoji apsolutni deficit insulina zbog[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Hiperholesterolemija
 • Infarkt miokarda

  FAKTORI RIZIKA • PUŠENjE • ATEROSKLEROZA • HIPERHOLESTEROLEMIJA • GOJAZNOST • HIPERTENZIJA • GENETSKA PREDISPOZICIJA • STAROST • MUŠKI POL • POSTMENOPAUZA KOD ŽENA • STRES[slideshare.net]

  Nedostaju: Ksantelazma
 • Dijabetes melitus tip 1
  Nedostaju: Hiperholesterolemija
 • Familijarni multinodularna struma

  […] tarzalnog tunela - Mortonov neurom) Kauzalgija - Mononeuritis multiplex Ječmenac - Halacion - Blefaritis - Entropij - Ektropij - Lagoftalmos - Blefarohalaza - Ptoza vjeđe - Ksantelazma[inexamad.cf]

  Nedostaju: Hiperholesterolemija
 • Cerebralno krvarenje

  - nivo jonizovanog Ca u serumu je normalan- kod distrofijske Ca-je - sistemska bolest vezivnog tkiva- sklerodermija - egzogeni pigment- antrakoza - tipovi infarkta - fam hiperholesterolemija[docsity.com]

  Nedostaju: Ksantelazma
 • Labilna hipertenzijaa

  Sem moški star 40 let, povprečno aktiven, 180cm, 85kg, zmerna hiperholesterolemija ( 6, 22) in labilna arterijska hipertenzija ( 140/ 90).[ycodafurucuw.cf]

  Nedostaju: Ksantelazma

Dalji simptomi

Slični simptomi