Create issue ticket

54 Mogući Uzroci za Hiperpigmentacija, Karcinom bazalnih ćelija, Patološki nalaz biopsije kože