Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Hipertrihoza obrva, Pankreatoblastom, Skidanje sa heroina

  • Zavisnost od lekova/narkotika

    Наркоманија или зависност од дрога је снажна везаност особе за неку психоактивну супстанцу, која се испољава као неодољива страст за њеним конзумирањем. 1957. године Светска здравствена организација дефинисала је наркоманију као: „стање периодичне или хроничне интоксикације изазвано поновљеним[…][sr.wikipedia.org]

    Nedostaju: Hipertrihoza obrva Pankreatoblastom
  • Zavisnost od heroina
    Nedostaju: Hipertrihoza obrva Pankreatoblastom