Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Hipogamaglobulinemija

  • Agamaglobulinemija povezana sa X hromozomom

    Конгенитална агамаглоулинемуја (Брутон) је урођени дефект хуморалног имунитета који се наслеђује везано за X хромозом. Реч је врло ретком обољењу и обољевају само мушкарци. Узрок је мутација гена на X хромозому услед чега је смањена активност ензима тирозин киназе. Овај ензим игра улогу у сазревању[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi