Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Hiponatremija, Smanjene vrednosti hlora

Dalji simptomi