Create issue ticket

10 Mogući Uzroci za Hipotireoza, Kardiomiopatija, Mijalgija

 • Hipotireoza

  Хипотиреоза Симптоми, узроци и додатни детаљи о хипотиреози Књижица о хипотиреози[sr.wikipedia.org] У поодмаклом стадијуму хипотиреозе, у кожи и другим ткивима нагомилавају се депозити мукопротеина. За лечење хипотиреозе се користи L-тироксин.[sr.wikipedia.org] Терцијарна хипотиреоза је изазвана поремећајима у хипоталамусу.[sr.wikipedia.org]

 • Hemohromatoza

  Može da podseća na konstriktivni perikarditis ili kardiomiopatiju. Srce često ima sferni oblik. "Gvozdeno srce" je slabo srce.[sr.iliveok.com] Kardiomiopatija prati povećanje srca, poremećaji ritma, postepeni razvoj srčane insuficijencije, otporni na lečenje s srčanim glikozidima.[sr.iliveok.com]

 • Deficijencija hormona rasta

  Familijarna dilatativna kardiomiopatija 35. Familijarni kancer dojke 36. MELAS sindrom 37. Leucinoza 38.[pravno-informacioni-sistem.rs] Baš kao u drugim testovima, lučenje hormona rasta se smanjuje u gojaznosti i hipotireozu.[bo.gurushealth.ru] Najčešći neželjeni efekti su: zadržavanje tekućine; parestezije; ukočenost zglobova; periferni edem; artralgija; mijalgija; sindrom karpalnog tunela (razvijen u 2% slučajeva[bo.gurushealth.ru]

 • Dermatomiozitis

  Bol u mišićima-mijalgija može, ali ne mora biti prisutna.[amedica.rs]

 • Sistemska sklerodermija

  Sistemska skleroza (SSc), (engl. systemic sclerosis, systemic scleroderma.), od (grč. „sklerosis“) - što znači tvrdoća, i (grč. „derma“) - što znači koža, ili doslovno prevedeno tvrda koža, je hronična sistemska autoimunska bolest, koju karakteriše oštećenje malih krvnih sudova kože i unutrašnjih organa i povećano[…][sr.wikipedia.org]

 • Emfizematozni gastritis

  BOLEST MIOKARDA Miokarditis Kardiomiopatije Dilatativna kardiomiopatija Hipertrofična kardiomiopatija Restriktivna kardiomiopatija Aritmogena kardiomiopatija desnog ventrikula[edoc.pub] Hipotireoza Definicija.[edoc.pub] Mišićnokoštani sustav zahvaćen je u oko 60% bolesnika, a klinički se očituje mijalgijama, artralgijama i artritisima.[edoc.pub]

 • Benigni esencijalni blefarospazam

  ( Dilatacijska kardiomiopatija, Hipertrofijska kardiomiopatija, Loefflerov endokarditis, Restriktivna kardiomiopatija ) • Aritmogena displazija desne klijetke Provodna muskulatura[hr.wikipedia.org] HIPERTENZIJA; HIPOTIREOZA; HRONIČNI HEPATITIS; IMUNITET KOD DECE; IMUNITET; INFARKT terijska hipertenzija. – Distonija vegetativnih krvnih sudova.[rahewutidapil.tk] Fibromatoza ) • Entezopatija ( Iliotibialni pojasni sindrom, Tendinitis Ahilove tetive, Medijalni epikondilitis, Lateralni epikondilitis, Metatarzalgija, Osteofit, Tendinitis ) • Mijalgija[hr.wikipedia.org]

 • Mikroskopski poliangiitis

  Korisno kliničko pravilo jeste da treba pomisliti na sarkoidozu srca kod bilo koje neobične forme kardiomiopatija, kompletnog atrioventrikularnog bloka, naročito kod mlađih[docplayer.net] Pored toga, oboljenje hipotalamusa može da dovede do hipotireoze, hipoadrenalizma i insuficijencije hormona rasta.[docplayer.net] , bronhijalna stenoza, endobronhijalna lezija) 10 55% Renalne/glomerulonefritis 50 85% Kutane (purpura, ulceri, vezikule, ili noduli) 45 60% Muskuloskeletne (artralgije, mijalgije[docplayer.net]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  Korisno kliničko pravilo jeste da treba pomisliti na sarkoidozu srca kod bilo koje neobične forme kardiomiopatija, kompletnog atrioventrikularnog bloka, naročito kod mlađih[docplayer.net] Pored toga, oboljenje hipotalamusa može da dovede do hipotireoze, hipoadrenalizma i insuficijencije hormona rasta.[docplayer.net] , bronhijalna stenoza, endobronhijalna lezija) 10 55% Renalne/glomerulonefritis 50 85% Kutane (purpura, ulceri, vezikule, ili noduli) 45 60% Muskuloskeletne (artralgije, mijalgije[docplayer.net]

 • Diseminovana infekcija netipičnim mikobakterijama

  Korisno kliničko pravilo jeste da treba pomisliti na sarkoidozu srca kod bilo koje neobične forme kardiomiopatija, kompletnog atrioventrikularnog bloka, naročito kod mlađih[docplayer.net] Pored toga, oboljenje hipotalamusa može da dovede do hipotireoze, hipoadrenalizma i insuficijencije hormona rasta.[docplayer.net] , bronhijalna stenoza, endobronhijalna lezija) 10 55% Renalne/glomerulonefritis 50 85% Kutane (purpura, ulceri, vezikule, ili noduli) 45 60% Muskuloskeletne (artralgije, mijalgije[docplayer.net]

Slični simptomi