Create issue ticket

205 Mogući Uzroci za Hronična bolest jetre, Opstruktivna žutica, Pacijent izgleda akutno bolestan