Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Hydrops Fetalis

Prikaži rezulate na: English

  • Mukopopolisaharidoza

    Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  • Niman-Pikova bolest tip C
  • Noonan sindrom
  • Alfa Talasemija

Dalji simptomi