Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Intravenska administracija

  • Sinkopa karotidnog sinusa

    Izlazak iz "nesvesnog" stanja, po pravilu, je brz, što podseća na izlazak iz hipoglikemije nakon intravenske administracije glukoze.[sr.iliveok.com]

  • Hodžkinova bolest

    Дозирање и администрација Методи за администрација на доксорубицин: Интравенски (растворот се вбризгува во вената на проток 3-5 минути, оптимално - преку цевката на системот[mk.remedy-info.com] Upotreba u trudnoći: Potrebno je oprez kod administracije svih onkolitičkih lekova tokom trudnoće.[sr.doctorforhelp.com] Piridoksin se daje u dozi od 50 mg evei 8 sati intravenskom infuzijom tokom 30 minuta. Njihova uloga u smanjenju neurotoksičnosti nije jasna.[sr.doctorforhelp.com]

  • Šizofrenija u detinjstvu

    Titracija doze zbog blokade a-receptora je neophodna, potrebna je administracija 2 puta dnevno Benzisotiazolilpiperazini Ziprasidon 40-80 mg intravenski 2 puta dnevno 80 mg[sr.iliveok.com] -20 mg unutra ranije 15 mg oralno pre spavanja Najčešći neželjeni efekti su kompromitovanje, povećanje telesne težine i vrtoglavica Diabenotasezine Kuetieapin 150-375 mg intravenski[sr.iliveok.com]

Dalji simptomi