Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Invazivna kandidijaza

  • Kandida ezofagitis

    […] kandidijazai AIDS oko 90% Mukokutana kandidoza Deficit celularne imunosti Terapija flukonazol LDg/ DMP, PH Kultura Th/ AM sistemski MM2 Invazivna kandidijaza/kandidoza (IC[slideserve.com] ) LDg/ DMP, PH Kultura Ag At PCR Th/ AM sistemski • Sistemska/invazivna kandidoza (IC) DT (ezofagitis- AIDS![slideserve.com] (kandidoza) Površna: onihomikoze, dermatomikoze, mukokutana, otomikoza, keratitis • Sistemska/invazivna kandidoza (IC) DT (ezofagitis- AIDS![slideserve.com]

  • Invazivna kandidijaza

    Sepsa, invazivna kandidijaza 07.06. Intrahospitalne infekcije i infekcije kod imunokompromitovanih bolesnika[med.unibl.org]

  • Benigni esencijalni blefarospazam

    kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata, zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata (BR[slideshare.net] PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas, MSD Italija antimikotik 567 (kaspofungin acetat) prašak za koncentrat za rastvor za inf. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna[slideshare.net]

Dalji simptomi