Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Iregularno iregularan srčani ritam

  • Atrijalna fibrilacija

    Фибрилација срчаних преткомора, преткоморско треперење, атријална фибрилација (АФ) је дуготрајни поремећај срчаног ритма који се манифестује тахиаритмијом преткомора и последичним поремећајем механичких функције преткомора. Настаје као последица неусклађене деполаризација срчаних преткомора које су[…][sr.wikipedia.org]

  • Wolff-Parkinson-White sindrom
  • Stenoza mitralne valvule

Dalji simptomi