Create issue ticket

7 Mogući Uzroci za Kalcinoza

 • Hronična insuficijencija bubrega

  Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije bubrega do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina ( ureje, kreatinina, mokraćne kiseline, fenola, indola i dr), nastalih uglavnom[…][sr.wikipedia.org]

 • Arterioskleroza donjeg ekstremiteta

  […] miopatske promene BIopsija Anti-Jo-1, anti-Mi at, anti-Ku, anti-KJ Visoke doze KS Pulsna th Azatioprin niže doze KS IVIG Mirovanje, pa fizikalna th Antimalarici na kutane Kalcinoze[docsity.com]

 • Ograničena kožna sistemska skleroza

  […] miopatske promene BIopsija Anti-Jo-1, anti-Mi at, anti-Ku, anti-KJ Visoke doze KS Pulsna th Azatioprin niže doze KS IVIG Mirovanje, pa fizikalna th Antimalarici na kutane Kalcinoze[docsity.com]

 • Amiloidoza

  Zdravlje Zajedničke oblasti tela koje mogu da utiču amiloidoza i amiloidna stabla su srce, jetra, slezina, centralni nervni sistem i digestivni trakt. Uzroci i vrsta amiloidoze Glavni uzrok amiloidoze su depoziti amiloidnih proteina, ali u zavisnosti od formiranja amiloidnih depozita koji u velikoj meri određuju koliko će biti[…][sr.mediassistcare.com]

 • Hronična eritema migrans

  […] miopatske promene BIopsija Anti-Jo-1, anti-Mi at, anti-Ku, anti-KJ Visoke doze KS Pulsna th Azatioprin niže doze KS IVIG Mirovanje, pa fizikalna th Antimalarici na kutane Kalcinoze[docsity.com]

 • Dermatitis usled staze

  […] miopatske promene BIopsija Anti-Jo-1, anti-Mi at, anti-Ku, anti-KJ Visoke doze KS Pulsna th Azatioprin niže doze KS IVIG Mirovanje, pa fizikalna th Antimalarici na kutane Kalcinoze[docsity.com]

 • Atrofija kože

  […] miopatske promene BIopsija Anti-Jo-1, anti-Mi at, anti-Ku, anti-KJ Visoke doze KS Pulsna th Azatioprin niže doze KS IVIG Mirovanje, pa fizikalna th Antimalarici na kutane Kalcinoze[docsity.com]

Dalji simptomi