Create issue ticket

6 Mogući Uzroci za Kašnjenje u jeziku, Patološki nalaz na ultrazvuku

 • Karotidna stenoza

  Arterije nose krv, bogata kiseonikom, širom tela. Na svakoj strani vrata svi ljudi imaju karotidne arterije. Isporučuju krv u mozak. Ponekad dođe do njihovog sužavanja, što naziva stenozu. Ova pojava značajno povećava rizik od moždanog udara. Simptomi karotidne stenoze Karotidna stenoza nije bolest, već je stanje[…][sr.womanuntamed.com]

  Nedostaju: Kašnjenje u jeziku
 • Metastatski karcinom jajnika

  Sadržaj Početna stranica V Novotvorine 5.1. Morfološka klasifikacija tumora Slika 1. Lejomiomi maternice (makro) Slika 2. Polip debelog crijeva (mikro) Slika 3. Karcinom endometrija (mikro) Slika 4. Papilarni tumor mokraćnog mjehura (mikro) Slika 5. Cistadenom jajnika (makro) Slika 6. Karcinom vrata maternice (makro)[…][mikromed.uniri.hr]

  Nedostaju: Kašnjenje u jeziku
 • Rascep nepca

  Abstract: Većina autora smatra da je sekretorni otitis kod dece sa rascepom nepca gotovo uobičajena pojava i da se sekret u srednjem uvu stvara u prvim mesecima nakon rođenja. Međutim, neslaganja u pristupu rešavanju ovog problema su brojna. Dok se jedni zalažu za obaveznu ranu inserciju ventilacionih cevčica[…][nardus.mpn.gov.rs]

  Nedostaju: Kašnjenje u jeziku
 • Limfoblastni limfom T-ćelija
  Nedostaju: Kašnjenje u jeziku
 • Gastrointestinalni stromalni tumor

  Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) su najčešći mezenhimalni tumori gastrointestinalnog trakta, visokog malignog potencijala. Karakterišu se izuzetnim šarenilom u kliničkim, histopatološkim i genetskim osobinama, i predstavljaju najčesće mezenhimalne tumore gastrointestinalnog trakta. Javljaju se u 85% do 95%[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Kašnjenje u jeziku
 • Emfizematozni gastritis

  Laboratorijska dijagnoza U ovom tipu hipertenzije u urinu postoji patološki nalaz: proteinurija, mikrohematurija, leukociturija i mokraćni cilnidri.[edoc.pub] Kod bolesnika treba odrediti i klirens kreatinina te učiniti ultrazvuk bubrega. Kod sumnje na glomerulonefritis potrebno je učiniti i biopsiju bubrega.[edoc.pub]

  Nedostaju: Kašnjenje u jeziku

Dalji simptomi

Slični simptomi