Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Ketotički dah

  • Alkoholna intoksikacija

    Sharp alkoholna intoksikacija - to je alkoholno trovanje, odnosno prolazno stanje koje je rezultat upotrebe alkohola i koje karakteriše mentalni poremećaj, neurološke i autonomne funkcije. Klinički, alkoholna intoksikacija može se smatrati psihopatološkim sindromom sa bolnom, neodoljivom, patološkom željom za alkoholom,[…][sr.puntomarinero.com]

  • Dijabetesna ketoacidoza

    Dijabetesna ketoacidoza(DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO) Section 4 Part 2 of 2 Curriculum Module III–6 Short-term complications Slides current until 2008 Šta je DKA? Visoka glikemija, ketoni, acidoza i dehidracija • Apsolutni ili relativni nedostatak insulina • Povišen odgovor kontraregulatornih hormona[…][slideserve.com]

  • Metabolička Acidoza

    Acidobazni nomogram humanog seruma Acidobazni status (ABS) jedan je od pokazatelja stanja arterijske krvi koji su ključni za preživljavanje kritičnih pacijenata. Krv čoveka i njena pH vrednost od posebnog su značaja za održavanje homeostaze zahvaljujući nizu pufera u čovekovom organizmu. [1] Održavanje[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi