Create issue ticket

21 Mogući Uzroci za Klinefelterov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Hipogonadizam

  . - Testikularna neplodnost je posledica urođenih (Klinefelterov sindrom, mikrodelecija Y hromozoma, cistična fibroza, kriptorhizam, atrofija testisa) ili stečenih stanja[talijalab.com]

 • Klinefelterov sindrom

  Klinefelterov sindrom je hromozomopatija čiji je uzrok numerička hromozomska aberacija, dizomija X hromozoma muškarca (trizomija polnih hromozoma).[sr.wikipedia.org] ) Klinefelterov sindrom(XXY) – Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece) Jakobsov sindrom(XYY) – Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod[premiumgenetics.rs] Kariotip muškaraca sa Klinefelterovim sindromom može da bude sa: jednim prekobrojnim X hromozomom - 47, XXY, pri čemu takvi muškarci imaju jedno Barovo telo ; dva ili više[sr.wikipedia.org]

 • Metastatski adenokarcinom dojke

  sindrom. [1] Dijagnostički metod Biopsija tkiva Lečenje Operacija, radioterapija, hemoterapija, hormonalna terapija, ciljana terapija Prognoza Petogodišnja stopa preživljavanja[sr.wikipedia.org] […] terapija tokom menopauze, jonizujuće zračenje, prva menstruacija u ranom uzrastu, višestruke porođaje ili odsustvo porođaja, starost, pređašnji rak dojke, porodična istorija, Klinefelterov[sr.wikipedia.org]

 • Panhipopituitarizam

  […] kromosomskih delecija i duplikacija * muški / ženski Edwardsov sindrom Klinefelterov sindrom Patauov sindrom XXX 22 XYY 16 9 * 60 različitih sindroma kromosomskih delecija[niftytest.si] 60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Mogućnosti NIFTY testiranja Trisomije Aneuploidije spolnih kromosoma Kromosomske delecije i duplikacije Informacija o spolu Downov sindrom Turnerov sindrom 60 različitih sindroma[niftytest.si]

 • Dandy-Walkerom Sindrom

  […] kromosomskih delecija i duplikacija * muški / ženski Edwardsov sindrom Klinefelterov sindrom Patauov sindrom XXX 22 XYY 16 9 * 60 različitih sindroma kromosomskih delecija[nifty-test.hr] 60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Mogućnosti NIFTY testiranja Trisomije Aneuploidije spolnih kromosoma Kromosomske delecije i duplikacije Informacija o spolu Downov sindrom Turnerov sindrom 60 različitih sindroma[nifty-test.hr]

 • Noonan sindrom

  […] citati u SCindeksu: 0 citati u CrossRef-u: 0 citati u Google Scholaru: [ ] posete u poslednjih 30 dana: 22 preuzimanja u poslednjih 30 dana: 3 Acta medica Medianae 2014, vol. 53, br. 2, str. 54-56 Syndroma Noonan - prikaz bolesnika a Clinic for Eye Diseases, Clinical Center, Niš b Clinic for Eye Diseases, Clinical[…][scindeks.ceon.rs]

 • Kongenitalni poremećaj

  Klinefelterov sindrom je hromozomska anomalija kod koje dečaci imaju jedan X hromozom više (kariotip je XXY).[domzdravljanis.co.rs]

 • Karcinom muške dojke

  sindrom [1] [2] [3] Dijagnostički metod Biopsija tkiva [1] Lečenje Operacija, radioterapija, hemoterapija, hormonalna terapija, ciljana terapija [1] Prognoza Petogodišnja[sr.wikipedia.org] […] terapija tokom menopauze, jonizujuće zračenje, prva menstruacija u ranom uzrastu, višestruke porođaje ili odsustvo porođaja, starost, pređašnji rak dojke, porodična istorija, Klinefelterov[sr.wikipedia.org]

 • Tarnerov sindrom

  60 mikrodelecija i mutacija * Muški / ženski / detekcija Y hromozoma Edvardsov sindrom (trizomija 18) Klinefelterov sindrom (trizomija XXY) Patauov sindrom (trizomija 13)[niftytest.rs] Opcije testiranja Trizomije Aneuplodije polnih hromozoma Mikrodelecije / Mikroduplikacije Informacija o polu Daunov sindrom (trizomija 21) Tarnerov sindrom (monozomija X)[niftytest.rs]

 • Muški hipogonadizam

  . - Testikularna neplodnost je posledica urođenih (Klinefelterov sindrom, mikrodelecija Y hromozoma, cistična fibroza, kriptorhizam, atrofija testisa) ili stečenih stanja[talijalab.com]

Dalji simptomi