Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Kongenitalna anomalija oka

 • Infekcija citomegalovirusa

  Vol.12, No 3, 2005 pp. 154 - 158 UC 616.988-053.2 CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN INFANTS WITH HEPATOSPLENOMEGALY Gordana Tasić 1, Dobrila Stanković-Djordjević 1, Marina Dinić 1, Hristina Stamenković 2 , Milena Tasić 1 1 Institute for Public Health, 2 Clinic of Pediatrics, Faculty of Medicine, University of Niš, Serbia and[…][facta.junis.ni.ac.rs]

 • Kongenitalna katarakta

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Kongenitalni poremećaj

  Možda je roditeljima čudno, ali poremećaj rasta može da se javi i kao visok rast. Deca znatno viša od vršnjaka mogu da imaju neki hormonski poremećaj, hromozomsku anomaliju ili metabolički poremećaj. Nije lako definisati šta je visok rast kod dece. Smatra se da su visoka ona deca čija je visina dve standardne[…][domzdravljanis.co.rs]

 • Nestabilna angina

  Prevalencija u opštoj populaciji im je oko 0,5 — 2%. Najčešće među njima su anomalije izlazišta i smera arterije.[sr.wikipedia.org] Miokarditis Izolovane anomalije koronarnih arterija Anomalije koronarnih arterija su kongenitalno izazvani poremećaji koji pogađaju izlazišta koronarnih arterija, njihovu[sr.wikipedia.org]

 • Rascep nepca

  […] u 25% je povezan sa drugim sindromom, dok je 35% udružen sa brojnim drugim kongenitalnim anomalijama. [7] Šanse da drugo ili sledeće dete po redu boluje od izolovanog oblika[sr.wikipedia.org] Ovo se pripisuje kompresiji tokom razvoja materice koji ograničava rast i kretanje donje vilice. [6] Oko 40% slučajeva Pjer Robenov sindrom otkriven je izolovanom obliku,[sr.wikipedia.org]

 • Entropion oka

  Urođena anomalija je vidljiva golim okom. Ova bolest je malformacija in vitro razvoja stakla oko. Jedini način korekcije vida je kolagenoplastika.[sr.ankleyhealthinsurance.com] Kongenitalna bolest, prenosi se genetski. Očigledan nedostatak irisa. Lečenje se ne tretira. Upala irisa.[sr.ankleyhealthinsurance.com]

 • Kongenitalna anomalija oka

  OŠTEĆENJE PSO• Oboljenja (kongenitalne anomalije, tumori dužice i cilijarnog tela, upalni procesi)• Povrede (mehaničke, hemijske, jonizujude)• Tumori• Ciste (kongenitalne,[slideshare.net] OŠTEĆENJA PSO• Vidna funkcija• Fiziologija oka• Estetski defekt• Hirurška rekonstrukcija prednjeg segmenta oka Powerpoint Templates 7.[slideshare.net]

 • Kongenitalni herpes Simplex

  Oko defekta se često vidi „kragna od kose”, posebno sa membranoznom aplazijom kože.[sr.wikipedia.org] […] aplazija kože je autosomno dominantan poremećaj [6] Opis promena Prva grupa ACC je bez višestrukih anomalija. [7] Gotovo 86% svih pojedinačnih lezija se javlja na skalpu.[sr.wikipedia.org] […] uredi ] Frieden je stvorio sistem klasifikacije za ACC koji se sastoji od 9 grupa na osnovu broja i lokacije lezija i prisustva ili odsustva pridruženih malformacija: [1] Kongenitalna[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi