Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Kongenitalna bubrežna anomalija

 • Tarnerov sindrom

  Tarnerov sindrom nastaje kao posledica numeričke aberacije hromozoma, monozomije X hromozoma žene. Žene sa ovim sindromom imaju samo jedan H hromozom i kariotip 45, HO. Uzrok ovog oboljenja može da bude i obrazovanje izohromozoma koji sadrži duplirani dugi krak (q krak) X hromozoma (obeležava se se sa i(Xq) ).[…][sr.wikipedia.org]

 • Bolest bubrega

  Bubrežne anomalije javljaju se zajedno sa ostalim ekstrarenalnim kongenitalnim anomalijama u 30% slučajeva.[sr.wikipedia.org] Među svim kongenitalnim anomalijama, anomalije bubrežnog parenhima imaju veliku važnost jer dovode do teških poremećaja bubrežne funkcije, i samim time utiču na kvalitet i[sr.wikipedia.org] Manji broj malformacija vodi u hroničnu bubrežnu bolest (skraćeno HBI), dok veći broj njih i danas predstavljaju dijagnostički i terapijski izazov.[sr.wikipedia.org]

 • Propušteni abortus

  […] dijabetes); Prisustvo bolesti kardiovaskularnog sistema (kongenitalna bolest srca) Prisustvo bolesti bubrega (akutna bubrežna insuficijencija).[sr.woman-b.com] Druga kategorija obuhvata sledeće razloge: Prisustvo genetskih anomalija ploda, koji nisu kompatibilni sa njegovim životom; Prisustvo bolesti endokrinih (npr dekompenzuje[sr.woman-b.com]

 • Sarkom mekog tkiva u detinjstvu

  ) bubrežnog sistema.[sr.naturalchoiceshealthcenter.com] Studije pokazuju da postoji veza između razvoja sarcoma Eving i povreda kostiju, kao i neke patologije, među kojima: skeletne anomalije - endohondrom (benigni tumor u hrskavičnom[sr.naturalchoiceshealthcenter.com] […] tkivu), kostna cista (šupljina u debljini kostiju); kongenitalni nedostaci genitourinarnog sistema - hipospadija (povreda strukture uretre kod dečaka), redukcija (udvostručavanje[sr.naturalchoiceshealthcenter.com]

Dalji simptomi