Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Kratak prst

  • Mukopopolisaharidoza

    Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  • Mukopolisaharidoza 2
  • Daunov sindrom

    прстима; на длановима може постојати бразда четири прста (мајмунска бразда) уз измењене дерматоглифе (линије на шакама) и др.Клиничка слика може бити ублажена ако је код[sr.wikipedia.org] […] често увећан и избраздан; ушне шкољке су скоро увек лоше формиране, мале и ниско су постављене; зуби су неправилног облика и броја и касно избијају; шаке су широке и са кратким[sr.wikipedia.org]

  • Sistemska sklerodermija

    Bolest najčešće zahvata prste, ručne zglobove i gležnjeve.[sr.wikipedia.org] Zglobne promene se mogu javiti kao; Akutni oblik, se brzo se razvija, kratkog je trajanja i najčešće bez znakova hroničnog toka.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi