Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Kratki i savijeni donji ekstremiteti, Skidanje sa heroina

  • Zavisnost od lekova/narkotika

    Наркоманија или зависност од дрога је снажна везаност особе за неку психоактивну супстанцу, која се испољава као неодољива страст за њеним конзумирањем. 1957. године Светска здравствена организација дефинисала је наркоманију као: „стање периодичне или хроничне интоксикације изазвано поновљеним[…][sr.wikipedia.org]

    Nedostaju: Kratki i savijeni donji ekstremiteti
  • Zavisnost od heroina
    Nedostaju: Kratki i savijeni donji ekstremiteti

Dalji simptomi