Create issue ticket

24 Mogući Uzroci za Ksantelazma, Schmidtov sindrom

 • Diabetes Melitus

  Bolest je hronična, radi se o sistemskom poremećaju metabolizma koji karakteriše trajno povišeni nivo šećera u krvi. Danas je to najčešće endokrinološko oboljenje i u stalnom je porastu, naročito u razvijenim zemljama. Uslovljena je i genetskim faktorom o čemu svjedoči broj oboljelih u različitim etničkim[…][dzgradiska.com]

 • Dijabetes melitus tip 1
 • Familijarna hiperholesterolemija

  […] атеросклерозу и КВБ у периоду од године живота. 37 Појаве Тетивни ксантоми ( у 75% одраслих ) Тетивни ксантоми ( у 75% одраслих ) Туберозни ксантоми на лактовима и бутинама Ксантелазме[slideplayer.com]

  Nedostaju: Schmidtov sindrom
 • Dijabetes melitus tip 2

  Šećerna bolest tipa 2, ranije od insulina nezavisni dijabetes (IND) ili adultni dijabetes, je poremećaj metabolizma koji karakteriše povišeni nivo glukoze u krvi u kontekstu insulinske rezistencije i relativnog deficita insulina. Ovo je suprotno od šećerne bolesti tipa 1, kod koje postoji apsolutni deficit insulina zbog[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Schmidtov sindrom
 • Heterozigotna familijarna hiperholesterolemija

  Published on 28-Apr-2015 View 2.871 Download 2 Embed Size (px) DESCRIPTION reg Transcript Registar lekova 2011 DVADESETO IZDANJE REGISTAR LEKOVA________________ ________________ 2011prvo drugo tre}e etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto etrnaesto petnaesto esnaesto[…][pdfslide.net]

  Nedostaju: Schmidtov sindrom
 • Familijarni multinodularna struma

  […] tarzalnog tunela - Mortonov neurom) Kauzalgija - Mononeuritis multiplex Ječmenac - Halacion - Blefaritis - Entropij - Ektropij - Lagoftalmos - Blefarohalaza - Ptoza vjeđe - Ksantelazma[inexamad.cf]

  Nedostaju: Schmidtov sindrom
 • Homozitogna familijarna hiperholesterolemija
  Nedostaju: Schmidtov sindrom
 • Meigs sindrom

  S.) sindrom ; Rotor Rotorjev sindrom ; Schmidt (A.) avtoimunski poliglandularni sindrom tipa 2 ; Schmidt (M. B.) Schmidtov (M.[termania.net] Robinov (P.) sindrom ; Rokitansky-Küster-Hauser Rokitansky-Küster-Hauserjev sindrom ; Rothmund-Thomson (M. S.) Rothmund-Thomsonov (M.[termania.net] B.) sindrom ; Selye splošni adaptacijski sindrom ; Sheehan Sheehanov sindrom ; Shy-Drager Shy-Dragerjev sindrom ; siccum Sjögrenov (H. S.[termania.net]

  Nedostaju: Ksantelazma
 • Hiponatremija

  Hiponatrijemija je poremećaj elektrolita koji karakteriše snižena koncentracija natrijuma u krvi čoveka. Hiponatremija se definiše i kao stanje kada je nivo natrijuma u serumu manji od 135 mEq/l. Ona je najčešći elektrolitni disbalans kod bolnički lečenih bolesnika i udružen je sa različitim oboljenjima i hirurškim[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Ksantelazma
 • Ortostatska hipotenzija
  Nedostaju: Ksantelazma

Dalji simptomi