Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Kušingoidni facies

Prikaži rezulate na: English

 • Kušingov sindrom

  Cushingov sindrom opis bolesti Kušingov sindrom nastaje kada je organizam duže vreme izložen visokom nivou hormona kortizola. Kušingov sindrom se ponekad naziva i hiperkortizolizam, a do njega može da dođe usled upotrebe oralnih kortikosteroida. Kušingova bolest nastaje i kada sam organizam proizvodi previše[…][cajeviza.net]

 • Mikrocelularni karcinom pluća
 • Relaps mikrocelularnog karcinoma pluća
 • Paraneoplastični sindrom
 • Tumor ostrvskih ćelija pankreasa
 • Kušingova bolest

  Cushingov sindrom opis bolesti Kušingov sindrom nastaje kada je organizam duže vreme izložen visokom nivou hormona kortizola. Kušingov sindrom se ponekad naziva i hiperkortizolizam, a do njega može da dođe usled upotrebe oralnih kortikosteroida. Kušingova bolest nastaje i kada sam organizam proizvodi previše[…][cajeviza.net]

 • Adrenokortikalni karcinom

  […] pedja Neaktiven član - Askorbinska kiselina (vitamin C) Vitamin C je najpoznatiji vitamin. Još se naziva i askorbinska kiselina. Najjača je reducirajuća materija u ljudskom organizmu. Inače, većina životinja (osim majmuna i zamorca) može sama sintetisati u svom telu vitamin C, ali ne i čovek. Njemu za to nedostaju[…][the-nutrition.com]

 • Nelsonov sindrom

  […] feokromocitom, akromegalija, Cushingov sindrom, glukagonom, somatostatinom, davanje steroidnih hormona teške opekline, AIM tiazidi, kortikosteroidi, peroralni kontraceptivi, furosemid, diazoksid, klortalidon, klonidin, glukagon, hormoni štitnjače, fenitoin, propranolol lipodistrofije, mišićne distrofije, sindrom ataksije...[…][quizlet.com]

Dalji simptomi