Create issue ticket

94 Mogući Uzroci za Laka pojava modrica, Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta, Široki grudni koš

 • Akutna mijeloidna leukemija

  Акутна мијелоцитна леукемија је врста акутних леукемија. Она је малигне болест крви која се одликује ненормалним размножавањем неке од ћелија мијелоидне лозе, повећањем броја белих крвних зрнаца у периферној крви и повећањем масе белих крвних зрнаца у организму. Акутна мијелоцитна леукемија једна[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Laka pojava modrica
 • Primarna mielofibroza
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Gošeova bolest
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Mukopolisaharidoza 2
  Nedostaju: Laka pojava modrica
 • Familijarna mijelofibroza
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Teška aplastična anemija
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Deficijencija vitamina B12
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš
 • Hronični alkoholizam
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš
 • Trombocitopenija
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš