Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Lenegreova bolest

  • Atrioventrikularni blok trećeg stepena
  • Bolest srca

    1. BOLEST KORONARNE ARTERIJE Bolest koja povlači liniju između života i vašeg srca. Bolesti koronarne arterije nam prve padaju na pamet kada se pomisli na kardiovaskularne bolesti. O ovoj bolesti se sve više govori i primetni su rizici koje predstavlja po život. Ukoliko se ne dijagnostikuje i ne tretira na vreme, može[…][acibadem.rs]

Dalji simptomi