Create issue ticket

27 Mogući Uzroci za Leukocitoza, Pacijent izgleda akutno bolestan

Dalji simptomi