Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Leukocitoza, Patološki nalaz rendgena grudnog koša, Povećano znojenje