Create issue ticket

18 Mogući Uzroci za Leukocitoza, Šok

 • Sepsa

  Синдром системског инфламаторног одговора у сепси леукопенија са неутропенијом (ретко леукоцитоза) хиперазотемија, као последица инсуфицијенције бубрега, поремећај хемостазе[sr.wikipedia.org] Последице су септички шок, слабљење функције органа и смрт“.[sr.wikipedia.org] Код класичне сепсе учесталост је до 40% а код септичког шока 60%.[sr.wikipedia.org]

 • Zapaljenska bolest male karclice
 • Diseminovana intravaskularna koagulacija

  Када то није случај може да дође до настанка хеморагијског синдрома, смањене микроциркулације и исхемије у разним деловима организма, разних облика шока и др.[sr.wikipedia.org] Болест се јавља у трудноћи при разним поремећајима, код септихемијског шока, хемолитичког уремијског синдрома, цирозе јетре, панкреатитиса, леукемије, након хируршких интервенција[sr.wikipedia.org]

 • Akutni infarkt miokarda
 • Peritonitis

  Leukocitoza, hipokalemija, hipernatremija i acidoza mogu biti prisutne mada nisu specifični nalazi za peritonitis.[sr.wikipedia.org] Sekvestracija tečnosti i elektrolita dovodi do pada centralnog venskog pritiska, poremećaja elektrolita i hipovolemije što može dovesti do šoka i akutne bubrežne insuficijencije[sr.wikipedia.org]

 • Pneumokokna pneumonija
 • Akutni pankreatitis
 • Septički šok

  […] студија, у којима су поређени слични облици раног збрињавања на сличним групама болесника, је такође показало значајно смањење смртности. леукопенија са неутропенијом (ретко леукоцитоза[sr.wikipedia.org] Последице септичког шока, су слабљење функције органа и смрт. Са сваким сатом одлагања почетка лечења септичног шока применом антибиотика, смртност расте за око 10%.[sr.wikipedia.org] Хиповолемијски шок Шок Сепса Ћосић В. Ургентна стања у интерној медицини, Научна књига, Београд, 1987. стр.51-53 Група аутора Упутство-подсетник.[sr.wikipedia.org]

 • Bakterijska upala pluća
 • Ascedentni holangitis

Dalji simptomi

Slični simptomi