Create issue ticket

189 Mogući Uzroci za Limfom, Medularni karcinom tireoidne žlezde

 • Ne-Hodžkinov limfom

  Postoje dva osnovna tipa ovog oboljenja, koja su histološki podeljena na: Hočkinov i Nehočkinov limfom (ostale vrste limfoma).[sr.wikipedia.org] Limfom je maligno oboljenje limfocita (vrste belih krvnih ćelija ), koje obično započinje u limfnim čvorovima ili drugim limfoidnim tkivima.[sr.wikipedia.org] […] hemoterapije. [4] Reference [ uredi ] Spoljašnje veze [ uredi ] Fondacija za istraživanje limfoma (na jeziku: engleski) Vodič za obolele od limfoma (na jeziku: engleski) Limfom[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Mononukleoza
  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Limfom

  Постоје два основна типа овог обољења, која су хистолошки подељена на: Хочкинов и Нехочкинов лимфом (остале врсте лимфома).[sr.wikipedia.org] Ključne reči : limfom, primarna zdravstvena zaštita, testis, hemoterapija.[tmg.org.rs] Лимфом је малигно обољење лимфоцита (врсте белих крвних ћелија), које обично започиње у лимфним чворовима или другим лимфоидним ткивима.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Akutni cistitis

  Међутим, до инфекције може доћи и преко крви или лимфе.[sr.wikipedia.org] Međutim, do infekcije može doći i preko krvi ili limfe.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Feohromocitom u detinjstvu

  Medularni karcinom tireoidne žlezde Obično osobađa kalcitonin i CEA ( CEA je tumor marker koji stvaraju neke vrste kancera), zbog čega nivo ovih parametara u krvi raste.[laboratorijskeanalize.com] […] osteomielitis, tuberkuloza, sifilis) Paraproteinemija (višestruki mijelom, Valdenstromova bolest) Bolesti tumora (karcinom, sarkom, akutna leukemija, limfogranulomatoza, limfom[sr.icaremedicalcenter.com] Ishrana limfe Ljudski život, bez prisustva limfnih sudova, bio bi u stalnoj opasnosti pre mnogo patogenih mikroorganizama.[sr.nourishedtohealth.com]

 • Limfedem

  Limfedema nastaje kada se smanji broj limfnih sudova, limfnih čvorova ili usled pojačane produkcije limfe.[medicanetter.com] Razlozi poremećene cirkulacije limfe su najčešće oboljenja transportnih krvnih sudova (arterije, vene, limfni sudovi, limfne žlezde), kod kojih dolazi do poremećaja snabdevanja[medicanetter.com]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Maligni tumor kostiju

  Диференцијална дијагноза Јуинговог саркома, укључује Неорабдомиосарком меких ткива Дечији неуробластом Дечији неходџкинов лимфом Дечији остеомијелитис Дечији остеосарком Дечији[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Limfom štitne žlezde
  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Pleuropulmonarni blastom

  […] ekstranodalne marginalne zone limfnog tkiva mukoze (MALT limfom) -Difuzni B-krupnoćelijski limfom -Limfomatoidna granulomatoza -Intravaskularni B-krupnoćelijski limfom -Plućna[healthdocbox.com] Crizotinib je oralni inhibitor kinazne aktivnosti proteina na hromozomskoj mikrotubuli 4 (EML4) i anaplastične limfom kinaze (ALK).[healthdocbox.com] […] intime plućnih arterija -Plućni mešoviti sarkom sa EWSR1-CERB1 translokacijom -Mioepitelijalni tumori: -Mioepitelioma -Mioepitelijalni karcinom Limfohistiocitni tumori : -Limfom[healthdocbox.com]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde
 • Cerebralno krvarenje

  T- limfociti 23.limfoblasticni limfom? vrlo masivan 24.adenoza dojke? fibroplasticna promena 25.sta nije tumor srednjeg medijastinuma?[docsity.com]

  Nedostaju: Medularni karcinom tireoidne žlezde

Dalji simptomi

Slični simptomi