Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Loša oralna higijena

  • Hronični alkoholizam
  • Mentalna zaostalost

    Ментална заосталост је стање заустављеног или непотпуног психичког развоја које се нарочито карактерише поремећајем оних способности које се појављују током развојног периода и које доприносе смањењу општег нивоа интелигенције као што су когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности. Може се[…][sr.wikipedia.org]

  • Karijes
  • Gingivalna hiperplazija

Dalji simptomi