Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Mali fetus za gestacijsko doba

  • Poremećaj posteljice
  • Blumov sindrom

    Blumov sindrom je retka kongenitalna bolest u kojoj ljudske ćelije pokazuju genomsku nestabilnost. On je nasledio autosomnim recesivnim tipom. Prvi poremećaj je dijagnostikovana i opisana 1954. godineamerički dermatolog David Bloom. U ime ovog naučnika došlo je do naziva patologije. Sinonim je urođena telangiektička[…][sr.ilovevaquero.com]

  • Kongenitalni poremećaj

    Možda je roditeljima čudno, ali poremećaj rasta može da se javi i kao visok rast. Deca znatno viša od vršnjaka mogu da imaju neki hormonski poremećaj, hromozomsku anomaliju ili metabolički poremećaj. Nije lako definisati šta je visok rast kod dece. Smatra se da su visoka ona deca čija je visina dve standardne[…][domzdravljanis.co.rs]

  • Fetalni poremećaj

    Opis Ultrasonografija fetalnih anomalija – klinički principi i praksa je najnoviji priručnik u oblasti prenatalne dijagnostike. Metodski određeni na inicijalnom konceptu avangarde komentari materije prilagođeni su iskustvu konvencionalnog izlaganja principa ultrazvučne ekspertize fetusa u nastojanju da se fetalnom[…][salonknjiga.rs]

Dalji simptomi