Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Mali zubi

  • Mukopopolisaharidoza

    Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  • Mukopolisaharidoza 2
  • Williamsov sindrom
  • Daunov sindrom

    […] па нормално велики језик вири из њих, а сам језик је често увећан и избраздан; ушне шкољке су скоро увек лоше формиране, мале и ниско су постављене; зуби су неправилног облика[sr.wikipedia.org] […] имају и препознатљиве особине као што су : косо (монголоидно) постављене и широко размакнуте очи; мали нос, широког корена; смањен обим главе и пљоснат потиљак; уста су мала[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi