Create issue ticket

97 Mogući Uzroci za Marfanov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Iščašenje zgloba

  To može biti jedna indikacija za Marfanov sindrom.[wol.jw.org] Naučila je da se bori „Kada sam imala 15 godina, doživela sam bol u celom telu, što je kasnije dijagnostikovano kao Marfanov sindrom“, objasnila je.[wol.jw.org] Godine 1991. identifikovan je oštećeni gen u petnaestom ljudskom hromozomu, koji izaziva Marfanov sindrom. Ovaj gen obično nalaže telu da stvara fibrilin.[wol.jw.org]

 • Aneurizma aorte sa disekcijom

  Marfanov sindrom je urođen poremećaj u sintezi elastičnih vlakana krvnih sudova (aorte), koji dovodi do slabosti njihovog zida (aorta je bogata elastičnim vlaknima).[sr.wikipedia.org] Vidi još [ uredi ] Aorta Aneurizma Aneurizma trbušne aorte Marfanov sindrom Ateroskleroza Hipertenzija Literatura [ uredi ] H.Renz-Polster S.Krautzig J.Braun Basislehrbuch[sr.wikipedia.org]

 • Marfanov sindrom

  Marfanov sindrom je nasleđen?[sr.ze-signon.com] Spoljašnje veze [ uredi ] Marfanov sindrom, Pristupljeno 20. 8. 2010. na osnovu dozvole.[sr.wikipedia.org] U 75% slučajeva Marfanov sindrom je nasleđen od roditelja, dok je u ostalim - rezultat mutacija.[sr.ze-signon.com]

 • Multipla endokrijna neoplazija tip 2B

  Limfoproliferativni poremećaj povezan sa hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom[ivf-embryo.gr] Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13. Gelineauvova bolest 14. Multipli mijelom 15. Deficit alfa 1 antitripsina 16.[pravno-informacioni-sistem.rs] Kruzonov Sindrom Leberova kongenitalna amauroza-I Leberova kongenitalna amauroza X-vezana Leš-Nihanov sindrom Lijev sindrom Li-Fraumenijev sindrom Limb-Girdle mišićna distrofija[ivf-embryo.gr]

 • Osteogenesis Imperfecta
 • Leighova bolest

  Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13. Gelineauvova bolest 14. Multipli mijelom 15. Deficit alfa 1 antitripsina 16.[pravno-informacioni-sistem.rs] Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  Limfoproliferativni poremećaj povezan sa hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom[ivf-embryo.gr] Kruzonov Sindrom Leberova kongenitalna amauroza-I Leberova kongenitalna amauroza X-vezana Leš-Nihanov sindrom Lijev sindrom Li-Fraumenijev sindrom Limb-Girdle mišićna distrofija[ivf-embryo.gr] […] porfirija Kongenitalna mišićna distrofija usled nedostatka merozina, tip 1A Kongenitalna spondiloepifizna displazija Krabeova bolest Kraniosinostoza (SCsindrom) Krigler-Nadžarov Sindrom[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  Limfoproliferativni poremećaj povezan sa hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom[ivf-embryo.gr] Kruzonov Sindrom Leberova kongenitalna amauroza-I Leberova kongenitalna amauroza X-vezana Leš-Nihanov sindrom Lijev sindrom Li-Fraumenijev sindrom Limb-Girdle mišićna distrofija[ivf-embryo.gr] […] porfirija Kongenitalna mišićna distrofija usled nedostatka merozina, tip 1A Kongenitalna spondiloepifizna displazija Krabeova bolest Kraniosinostoza (SCsindrom) Krigler-Nadžarov Sindrom[ivf-embryo.gr]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13. Gelineauvova bolest 14. Multipli mijelom 15. Deficit alfa 1 antitripsina 16.[pravno-informacioni-sistem.rs] Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Neoplazija kože

  Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13. Gelineauvova bolest 14. Multipli mijelom 15. Deficit alfa 1 antitripsina 16.[pravno-informacioni-sistem.rs] Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Dalji simptomi