Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Marfanov sindrom

Prikaži rezulate na: Română

  • Marfanov sindrom

    Марфанов синдром, Приступљено 20. 8. 2010. на основу дозволе.[sr.wikipedia.org] Марфанов синдром је аутозомно доминантна болест, што значи да су у већини случајева афициране особе које су хетерозиготни носиоци патолошког гена.[sr.wikipedia.org] Марфанов синдром је поремећај који се наслеђује аутозомно-доминантно, a узрок му је мутација гена за фибрилин 1, због које у еластичним везивним влакнима недостају микрофибрили[sr.wikipedia.org]

  • Osteogenesis Imperfecta
  • Hipokupremija
  • Multipla endokrijna neoplazija tip 2B
  • Elers-Danlos sindrom

    Марфанов синдром Остеогенезис имперфекта Fritsch Dermatologie und Venerologie, Springer, ISBN 3-540-61169-X Springer Verlag Berlin Heidelberg New York[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi