Create issue ticket

9 Mogući Uzroci za Masa u tankom crevu

 • Ne-Hodžkinov limfom

  Limfom je maligno oboljenje limfocita (vrste belih krvnih ćelija ), koje obično započinje u limfnim čvorovima ili drugim limfoidnim tkivima. Postoje dva osnovna tipa ovog oboljenja, koja su histološki podeljena na: Hočkinov i Nehočkinov limfom (ostale vrste limfoma). Simptomi uključuju bezbolno uvećanje limfnih žlezda (i to[…][sr.wikipedia.org]

 • Leiomiosarkom

  SSK-10 klasifikācija - Audzēju morfoloģija Audzēju morfoloģija Starptautiskās slimību klasifikācijas – onkoloģijai (SSK-O) otrais izdevums publicēts 1990. gadā. Tas ietver kodētu audzēju morfoloģijas nomenklatūru, kas ir šeit atkārtota tiem lietotājiem, kas vēlas to lietot kopā ar II nodaļu. Morfoloģisko kodu veido 5[…][spkc.gov.lv]

 • Maligni karcinoidni sindrom

  Published on 15-Dec-2014 View 1.071 Download 5 Embed Size (px) DESCRIPTION Transcript 1. T U M O R IT U M O R I P L UP L U A, A, P L E U R EP L E U R E I MEDIJASTINUMAI MEDIJASTINUMA 2. PRIMARNIPRIMARNI i SEKUNDARNIi SEKUNDARNI PRIMARNI:PRIMARNI: BENIGNI 1- 2%BENIGNI 1- 2% MALIGNI 98-99 %MALIGNI 98-99 % 3. BENIGNIBENIGNI[…][dokumen.tips]

 • Opstrukcija tankog creva

  Ako je osoba apsolutno zdrava, sadržaj želuca pada u tanko crevo.[srp.vernondaycare.com] Nepažljivo povraćanje se češće primećuje prilikom okretanja tankog creva. Prvo, mase povraćanja sadrže ostatke hrane, tada žuče počinju sa dodatkom mekonijuma.[srp.vernondaycare.com] Sva hrana se obrađuje, raspoređena u vodu i korisne elemente u tragovima i apsorbovana crevnim zidovima.[srp.vernondaycare.com]

 • Delimična intestinalna obstrukcija

  Dakle, u uslovima potpune opstrukcije, vomitske mase će imati izgled kiselog mleka bez žučnih nečistoća.[sr.iliveok.com] Ako je proces lokalizovan malo niži na nivou distalnih delova tankog creva, onda će povraćanje biti probavljeno mlekom. Priroda fecesa novorođenčeta takođe varira.[sr.iliveok.com]

 • Deficijencija vitamina B

  PABA PABA, paraaminobenzoeva kiselina se može sintetisati u tankom crevu, a nalazi se u: lišću, jetri, jogurtu, kvascu i pšeničnim klicama.[ringsport.rs] Ovo je značajno kod dijeta čiji je cilj gubljenje telesne mase.[ringsport.rs]

 • Deficijencija folne kiseline

  PABA PABA, paraaminobenzoeva kiselina se može sintetisati u tankom crevu, a nalazi se u: lišću, jetri, jogurtu, kvascu i pšeničnim klicama.[ringsport.rs] Ovo je značajno kod dijeta čiji je cilj gubljenje telesne mase.[ringsport.rs]

 • Deficijencija vitamina B6

  PABA PABA, paraaminobenzoeva kiselina se može sintetisati u tankom crevu, a nalazi se u: lišću, jetri, jogurtu, kvascu i pšeničnim klicama.[ringsport.rs] Ovo je značajno kod dijeta čiji je cilj gubljenje telesne mase.[ringsport.rs]

 • Deficijencija riboflavina

  PABA PABA, paraaminobenzoeva kiselina se može sintetisati u tankom crevu, a nalazi se u: lišću, jetri, jogurtu, kvascu i pšeničnim klicama.[ringsport.rs] Ovo je značajno kod dijeta čiji je cilj gubljenje telesne mase.[ringsport.rs]

Dalji simptomi