Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Mikrognatizam

 • Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

  Juvenilni idiopatski artritis može različito da počne i da ima različit tok pa se razlikuje tru oblika bolesti: sistemski, monoartikularni i poliartikularni. Feb 20, · Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis ili juvenilni idiopatski artritis s poliartikularnim tijekom - pogađa 5 ili više zglobova Oligoartikularni juvenilni[…][vinesimeyidy.ml]

 • Tarnerov sindrom

  Tarnerov sindrom nastaje kao posledica numeričke aberacije hromozoma, monozomije X hromozoma žene. Žene sa ovim sindromom imaju samo jedan H hromozom i kariotip 45, HO. Uzrok ovog oboljenja može da bude i obrazovanje izohromozoma koji sadrži duplirani dugi krak (q krak) X hromozoma (obeležava se se sa i(Xq) ).[…][sr.wikipedia.org]

 • Mikrognatizam

  Malokluzija • Mikrognatizam • Prognatizam • Retrognatizam • Poremećaj temporomandibularnog zgloba.[coxamalyyadimy.cf]

 • Homocistinurija bez metilmalonske acidurije tip cbIG

  […] resorpcija zubi • Unutrašnja resorpcija zubi ) • Zubna fluoroza • Gingivitis • Impakcija zubi • Periodontitis • Pulpitis • Oralni ulkus Dentofacijalne anomalije Malokluzija • Mikrognatizam[hr.wikipedia.org]

 • Benigni esencijalni blefarospazam

  […] resorpcija zubi • Unutrašnja resorpcija zubi ) • Zubna fluoroza • Gingivitis • Impakcija zubi • Periodontitis • Pulpitis • Oralni ulkus Dentofacijalne anomalije Malokluzija • Mikrognatizam[hr.wikipedia.org]

Dalji simptomi